Asekurator 2000
ubezpieczenia 
o firmie 
kontakt 


J A K   P R A C U J E M Y

Przyjmując od Państwa pełnomocnictwo opracowujemy program ochrony ubezpieczeniowej z uwzględnieniem różnych ryzyk:

  • klasycznych / kradzież, żywioły, OC itd. /
  • finansowych / utraty zysku, różnych typów gwarancji /
  • osobowych / w tym życiowych indywidualnych i grupowych /
Aby wykonać powierzone przez Państwa zlecenia, rzetelnie analizujemy indywidualne potrzeby ubezpieczeniowe, a więc oceniamy co faktycznie powinno być ubezpieczone i za jaką składkę. Przedstawiając slipy brokerskie różnym towarzystwom, niekiedy proponujemy ubezpieczenia takich ryzyk, które w standardowych umowach są często wyłączane, a dla Państwa firmy mogą stanowić pozycję kluczową. Z zakresu ubezpieczeń majątkowych polecamy m. in. ubezpieczenia kradzieżowe, od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia kredytów kupieckich, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, czy floty samochodowe.

Prowadzimy również doradztwo i pośrednictwo we wszystkich typach ubezpieczeń życiowych i osobowych, w tym z funduszami inwestycyjnymi oraz współpracujemy z kilkoma wiodącymi Otwartymi Funduszami Emerytalnymi (II Filar). Polecamy także ubezpieczenia grupowe dla pracowników z funduszami inwestycyjnymi (III Filar).

Przedkładamy towarzystwom ubezpieczeniowym udzielone nam przez Państwa pełnomocnictwa, a po zakończonych negocjacjach możemy w Państwa imieniu podpisać umowy.

Pragniemy dodać, że brokera tak jak adwokata i lekarza, obowiązuje tajemnica zawodowa i informacje uzyskane od Państwa będą wykorzystane tylko w stopniu niezbędnym do przygotowania najlepszej z możliwych propozycji ubezpieczenia i traktowane będą jako poufne. Wgląd do Państwa dotychczasowych polis umożliwi nam właściwie sformułować slip brokerski, który będzie uwzględniał wszelkie możliwe do osiągnięcia potrzeby i pozwoli nam uzyskać maksymalne zniżki w płaconej przez Państwa składce.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą z Państwa strony, natychmiast przystąpimy do pracy nad finansowym zabezpieczeniem Państwa firmy.

Szanowni Państwo, w 1999 roku nastąpiło całkowite otwarcie rynku ubezpieczeniowego, dla towarzystw zagranicznych w Polsce. Dlatego też z przyjemnością reprezentować będziemy Państwa na coraz bardziej rozszerzającym się i skomplikowanym rynku ubezpieczeniowym w naszym kraju.


 
Ubezpieczenia |  o firmie |  kontakt |  strona główna

Copyright © 1999-2000 Asekurator 2000